Giường
Thao Ho Home Furnishings - Giường gỗ
Thao Ho Home Furnishings - Giường gỗ

Thương hiệu: Thao Ho Home Furnishings

Thao Ho Home Furnishings - Giường gỗ

MID CENTURY BED (BD01)

 

Sắc màu: PU

 

Chất liệu: Gỗ Cốc Đá

 

Kích thước: 227 x 270 X 110 cm

 

Thao-Ho-Home-Furnishings, Mid-century-bed, Just-Interior, Giường gỗ nội thất

 

Thao-Ho-Home-Furnishings, Mid-century-bed, Just-Interior, Giường gỗ nội thất

 

Thao-Ho-Home-Furnishings, Mid-century-bed, Just-Interior, Giường gỗ nội thất Thao-Ho-Home-Furnishings, Mid-century-bed, Just-Interior, Giường gỗ nội thất

 


MID CENTURY BED WHITE (BD02)

 

Sắc màu: PU

 

Chất liệu: Gỗ Cốc Đá

 

Kích thước: 209,5 x 169 X 110 cm

 

Thao-Ho-Home-Furnishings, Mid-century-bed-white, Just-Interior, Giường gỗ nội thất

 

Thao-Ho-Home-Furnishings, Mid-century-bed-white, Just-Interior, Giường gỗ nội thất Thao-Ho-Home-Furnishings, Mid-century-bed-white, Just-Interior, Giường gỗ nội thất

 

 


TRINITY BED (BD03)

 

Sắc màu: PU | Trắng

 

 

Chất liệu: Gỗ Cốc Đá

 

Kích thước: 209,5 x 169 x 110 cm

 

Thao-Ho-Home-Furnishings, Trinity-bed, Just-Interior, Giường gỗ nội thất

 

Thao-Ho-Home-Furnishings, Trinity-bed, Just-Interior, Giường gỗ nội thất Thao-Ho-Home-Furnishings, Trinity-bed, Just-Interior, Giường gỗ nội thất

 

Nguồn Thao Ho Home Furnishings

 

Thao Ho Home Furnishings


A: 288 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM

 

T: +84 8 7300 1389        F: +84 8 7300 1388

 

E: enquiry@thaoho.com.vn

 

 

Sắc màu: PU

 

Chất liệu: Gỗ Cốc Đá

 

Thao Ho Home Furnishings


A: 288 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM

 

T: +84 8 7300 1389

 

F: +84 8 7300 1388

 

E: enquiry@thaoho.com.vn

 

W: www.thaoho.vn

 

       
SẢN PHẨM KHÁC  
27/07/2017 0 3423
27/07/2017 0 2831
24/07/2017 0 2837
24/07/2017 0 2751
24/07/2017 0 0
24/07/2017 0 2346
24/07/2017 0 3503
7/05/2017 0 2498
7/05/2017 0 3011
  Xem tiếp