Trong nước
Đêm Trắng Deco - Bon Pas Bakery & Coffee
Đêm Trắng Deco - Bon Pas Bakery & Coffee

Kiến trúc sư: Đêm Trắng Interior Design - Công ty TNHH Đêm Trắng

Bon Pas Bakery & Coffee

Niềm vui nhất của việc thiết kế và thi công là được sự đánh giá tốt từ chủ đầu tư đồng thời việc kinh doanh ngày càng phát đạt với sự đóng góp nhỏ của Đêm Trắng Deco.

 

Dem Trang Deco Bon Pas Bakery & Coffee Just Interior

 

Dem Trang Deco Bon Pas Bakery & Coffee Just Interior

 

Dem Trang Deco Bon Pas Bakery & Coffee Just Interior

 

Dem Trang Deco Bon Pas Bakery & Coffee Just Interior

 

Dem Trang Deco Bon Pas Bakery & Coffee Just Interior

 

Xem thêm hình ảnh về dự án trong phần Hình ảnh dự án  

 

Bài viết Thiết kế và Thi công Bon Pas Bakery & Coffee

- Nguồn Đêm Trắng Deco

 

CÔNG TY TNHH ĐÊM TRẮNG


A: 55 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Q. 1, Tp HCM

 

T: (08) 39 255 220

 

E: info@demtrang.vn

Bon Pas Bakery & Coffee


A: 112 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng.

 

W: bonpasbakery.com

 

Thiết kế và thi công: Đêm Trắng Deco

CÔNG TY TNHH ĐÊM TRẮNG


A: 55 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Q. 1, Tp HCM

 

T: (08) 39 255 220

 

E: info@demtrang.vn

 

W: www.demtrang.vn

       
CÁC DỰ ÁN KHÁC  
29/12/2016 0 3363
8/11/2016 0 2945
8/11/2016 0 3086
8/11/2016 3294
1/11/2016 4079
22/10/2016 0 2690
22/10/2016 0 3919
22/10/2016 0 3145
22/10/2016 3306
  Xem tiếp